Hvem er vi?

Stiftet: 11.08.2003 Registrert: 30.09.2003 Formål: Eie og drive barnehage i Ringerike kommune. Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Den skal søke å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem og natur. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver til gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Selskapsform: BA

ÅSATUA NATURBARNEHAGE LIGGER IDYLLISK TIL MIDT INNE I ÅSA.
VI HAR SKOGEN SOM NÆRMESTE NABO.

VÅR HOVEDBASE ER PÅ LOKALET SOLVANG.
I TILLEGG HAR VI TO BASER I SKOGEN:
"MUSEHULLET" OG "SOLPLASSEN".

DER VI HAR GRILLHYTTER OG BÅLPLASS!

VI HAR OGSÅ KORT VEI TIL STEINSFJORDEN
OG ÅSATANGEN, HVOR VI HAR GAPAHUK.

VI KAN TILBY FAGLIG PEDAGOGER MED GODKJENT UTDANNING, BARN OG UNGDOMSARBEDIERE OG PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE SOM SAMMEN JOBBER FOR Å GI DITT BARN EN GOD BARNDOM MED OMSORG, LEK OG LÆRING I FOKUS.

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER FRA KLOKKEN 07.15- 16.30