Avdelinger i Åsatua Naturbarnehage

Åsatua Naturbarnehage har 36 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Småbarnsavdelingen Hestehovene har baser på lokalet Solvang og i skogen på Musehullet, barna er i alder 0-3 år.

Storebarnsavdelingen Solsikkene har baser på lokalet Solvang, og i skogen på Musehullet og Solplassen, barna er i alder 3-6 år.

På sommeren bruker vi også Åsatangen ved Steinsfjorden.