STYRET I ÅSATUA

Styret for Åsatua naturbarnehage SA

Hege Kristin Myhre- styrets leder 

Erik Bay - nestleder

Cathrine Olaussen - sekretær

Fredrik Thoresen - økonomiansansvarlig og representant i samarbeidsutvalget (SU)

.........................- styremedlem og representant i samarbeidsutvalget (SU)

Ole Hval - styremedlem og representant i husstyret i Haab