STYRET I ÅSATUA

Styret for Åsatua naturbarnehage SA

Hege Kristin Myhre- styrets leder og økonomi representant

Erik Bay - nestleder

Cathrine Olaussen - sekretær

Magnus Arnesen - representant i samarbeidsutvalget (SU)

Hege Hamar- styremedlem og representant i samarbeidsutvalget (SU)

Ole Hval - styremedlem og dugnadsansvarlig