Velkommen til et nytt barnehage år

Vi ønsker alle barn og foresatte hjertelig velkommen til et nytt barnehageår i Åsatua naturbarnehage.