Nyheter

  • Vinter i Åsatua

    Vinteren kan være en fantastisk tid for de små å bevege seg ute. Naturen endrer seg, sanse inntrykkene endres og ny lek skapes i takt med naturen. Er dere nysgjerrig på hverdagen hos oss så ta gjerne kontakt.

    13.12.2017 13:59
  • Facebook side

    18.08.2016 08:51
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...